Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Саопштења  >>  За медије  >>  Оштетили Буџет за 19,2 милиона динара

Порески календар

нов 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

За медије

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

14. 09. 2018.

Оштетили Буџет за 19,2 милиона динара

У заједничкој акцији инспектора Сектора пореске полиције Пореске управе Републике Србије и припадника Министарства унутрашњих послова, ухапшени су Н.Ж, Б.Ж. и П.Ж. сви из Голубинаца, као носиоци пољопривредних газдинстава, због постојања основане сумње да су, у периоду од јануара 2015. до маја 2017, извршили кривична дела пореске утаје и неоснованог исказивања износа за повраћај пореза и порески кредит, чиме су оштетили Буџет Републике Србије у укупном износу од 19,2 милиона динара.

Пријављени су прибавили и у пословним књигама евидентирали лажне улазне готовинске рачуне и фискалне исечке, о наводној набавци добара од разних добављача, у укупној вредности од 72.075.297,00 динара, по којима промет добара није извршен и на тај начин избегли плаћање ПДВ-а, пореза на приходе од самосталне делатности и годишњег пореза на доходак грађана у укупном износу од 10.473.967,41 динара.

У поднетим пореским пријавама су уместо да искажу пореску обавезу за ПДВ, исказали порески кредит у износу од  8.701.046,21 динар, чиме су извршили и кривично дело неоснованог исказивања износа за повраћај пореза и порески кредит.

Пријављеним лицима је одређена мера задржавања до 48 сати.

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар