Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Почело уручење решења за накнаду за одводњавање

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

28. 10. 2016.

Почело уручење решења за накнаду за одводњавање

Сходно одредби члана 170. Закона о водама, у току је доношење и уручивање решења којима се утврђује накнада за одводњавање земљишта за 2015. и 2016. годину. Обвезник плаћања накнаде за одводњавање је власник, односно корисник пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта.

Подсећамо, накнада за одводњавање плаћа се за уређење водног режима земљишта на мелиорационом подручју, односно делу мелиорационог подручја, одвођењем сувишних вода системима за одводњавање, којим управља јавно водопривредно предузеће. Накнада за одводњавање плаћа се за одводњавање пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, објеката саобраћајне инфраструктуре и других добара у општој употреби, осим земљишта под зградама.

Годишњи износ утврђене накнаде обвезник је дужан да плати у року од 15 дана од дана достављања решења. Решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти, а датум предаје пошти назначен је на решењу.

Биро за информисање

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар