Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Обавештење - ППДГ-1С и ПБ 2

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

14. 03. 2017.

Обавештење - ППДГ-1С и ПБ 2

Правилником о изменама Правилника о садржини пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађања на приходе од самосталних делатности и Правилником о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС” број 7 од 31. јануара 2017. године), који су ступили на снагу 1. фебруара 2017. године, извршене су измене у Обрасцу ПБ 2 и Обрасцу ППДГ 1С.

Како је измена извршена у току законског рока за подношење пореских пријава и пореског биланса обавештавамо Вас да Пореска управа прихвата као исправне обрасце пореске пријаве и пореског биланса (обрасци ППДГ-1С и ПБ 2), које обвезници пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за 2016. годину подносе на обрасцима који су важили пре наведених измена правилника.

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар