Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Oд Нове године све пореске пријаве у електронском облику

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

26. 12. 2017.

Oд Нове године све пореске пријаве у електронском облику

Од 1. јануара 2018. године, електронски ће моћи да се поднесе још шест пореских пријава чиме ће се заправо заокружити циклус превођења "папирних форми" пореских пријава у електронски облик. Порески обвезници ће, дакле, за све приходе које администрира Пореска управа моћи посредством портала еПорези да поднесу електронске пореске пријаве. Пореска управа Републике Србије је током ове године знатно унапредила електронско пословање и увела нове електронске сервисе за подношење пореских пријава. Израђена је и нова корисничка апликација за приступ порталу еПорези, а проширени су и технички капацитети информационог система Пореске управе.

Према извештају  Светске банке "Paying taxes", Србија је оцењена као најбоља у региону источне Европе и централне Азије. Критеријуми који су вредновани у извештају односе се на процесе администрирања пореза, који су значајно унапређени увођењем нових технологија и развојем електронских система за подношење пореских пријава и плаћање пореза у Србији.

Од јануара до краја новембра ове године, поднето је око 5,5 милиона електронских пореских пријава и 1,9 милиона захтева за упит стања на пореским рачунима. Месечно се, у просеку поднесе око 490.000 електронских пореских пријава односно  171.781 захтев за упит стања. Почетком наредне године, биће омогућено електронско подношење следећих пореских пријава:

  • Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за паушално опорезивање – (ППДГ-1Р)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке (физичких лица, укључујући и предузетнике) – (ППДГ-3Р)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон – (ППИ-3)
  • Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права – (ППИ-4)
  • Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу – (ПП ОАЕЛ),
  • Пореска пријава о обрачуну акцизе – (ПП ОА).

Пореска управа ће и у наредном периоду радити на унапређењу електронске комуникације са пореским обвезницима, како би лакше, брже и што једноставније испунили своје пореске обавезе. Предвиђено је и издавање четири врсте пореских уверења у електронском облику, чиме ће се значајно смањити трошкови, као и време за добијање пореског уверења.

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар