Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Поднето више кривичних пријава због пореске утаје и прања новца

Порески календар

окт 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

08. 05. 2018.

Поднето више кривичних пријава због пореске утаје и прања новца

Пореска управa Републике Србије – Пореска полиција поднела је Тужилаштву за организовани криминал седам кривичних пријава против седам одговорних лица привредних субјеката  због постојања сумње да су починили кривично дело пореске утаје чиме су оштетили буџет Републике Србије за 212.889.253,81 динара, као и кривично дело прање новца којим су противправно прибавили имовинску корист од 138.402.183,05 динара.

Осумњичени се терете да су користили услуге такозваних ,,фантом“ и ,,перачких предузећа“ организоване криминалне групе која је ухапшена крајем прошле године и то по налогу Тужилаштва за организовани криминал. Затим су у свом пословном књиговодству евидентирали рачуне ,,перачких“ и ,,фантом“ предузећа са неистинитом садржином о наводно испорученој роби или пруженим услугама, на основу којих су користили право на умањење пореске обавезе пореза на додату вредност. Такође, наведене рачуне користили су и као основ за пренос новца на пословне рачуне предузећа под контролом организоване криминалне групе, а та средства би се усмеравала на личне рачуне већег броја физичких лица и уз провизију, враћала уплатиоцима, односно власницима привредних субјеката. На тај начин избегнута је и обавеза плаћања пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар