Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Отвореним вратима са порезницима присуствовало близу 200 привредника

Порески календар

јан 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

11. 05. 2018.

Отвореним вратима са порезницима присуствовало близу 200 привредника

Службеници Пореске управе Републике Србије у протекла два месеца одржали су предавања у Краљеву, Ужицу, Крушевцу, Нишу и Новом Саду на којима је присуствовало близу 200 пореских обвезника из осам управних округа: Моравичког, Рашког, Расинског, Златиборског, Нишавског, Пиротског, Топличког и Јужнобанатског.

 

Скупови су организовани на основу споразума ''Дани отворених врата са Пореском управом Републике Србије“, који је 2016. године закључен између ове институције и Привредне коморе Србије. Циљ је да се у директној комуникацији са порезницима отклоне проблеми и недоумице са којима се сусрећу привредници у свом редовном пословању.

Порески службеници су привредницима детаљно објашњавали измене пореских прописа усвојене крајем прошле године које се односе на: Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на доходак грађана и Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Порезници су представили и новине у раду Пореске управе: новоформиране шалтере „Ваш порезник“, електронске сервисе, брошуре, као и друге начине комуникације са пореским обвезницима који олакшавају примену пореских прописа и плаћање пореза.

Ова врста сарадње Пореске управе и Привредне коморе Србије наставиће се и у наредном периоду, а привредници, такође, могу телефоном постављати питања агентима Контакт центра Пореске управе или их упутити на мејл.

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар