Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Утајили 123 милиона пореза и запослили 98 радника „на црно“

Порески календар

јул 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

14. 09. 2018.

Утајили 123 милиона пореза и запослили 98 радника „на црно“

У наставку борбе против сиве економије и сузбијања рада на „црно“, Сектор пореске полиције је у координацији са Министраством унутрашњих послова разоткрио привредно друштво које је утајило порез у износу од преко 123 милиона динара.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Панчеву, приведен је ради саслушања Б.Ф. из Дебељаче, директор привредног друштва „Gruppotre“ Дебељача, због постојања основане сумње да је, у периоду од јуна 2013 до јуна 2018 године, уз помагање још 12 лица власника предузетничких радњи, извршио кривично дело пореска утаја у износу  од  123,8 милиона динара.

Првопријављени Б.Ф. је ангажовао своје рођаке и пријатеље, да региструју предузетничке радње у  којима је поред власника и другопријављени Б. Ђ. имао овлашћења за располагање новчаним средствима.

Услуге шивења и израде обуће које су извршене у производном погону привредног друштва „Gruppotre“, купцима су фактурисане преко предузетничких  радњи - у укупном износу од 117.609.296,52 динара.  На овај начин је неевидентирањем промета у привредном друштву избегнуто плаћање ПДВ-а у износу од  23.521.985,30 динара.

Након извршеног претреса просторија и производног погона, пронађена је интерна евиденција о исплати зарада радницима, који су у поменутом периоду ангажовани „на црно“ (од 79-98 радника).

Подизањем готовог новца преко предузетничких радњи исплаћивао је зараде непријављеним радницима, чиме је избегао обрачун и плаћање пореза на доходак грађана и доприноса за социјално осигурање у укупном износу од 100.282.151,67 динара.

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар