Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Пореском утајом оштетили буџет за 8,2 милиона динара

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

24. 12. 2018.

Пореском утајом оштетили буџет за 8,2 милиона динара

У координираној акцији инспектора Пореске полиције и Министарства унутрашњих послова, а по налогу заменика Вишег јавног тужиоца у Краљеву ухапшена су три лица због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореске утаје у износу од 8,2 милиона динара, као и кривична дела прање новца и злоупотреба положаја одговорног лица.

Један од осумњичених је, у периоду од новембра 2017. године до децембра 2018. године, у својству одговорног лица привредног друштва из Скорице  набавио сирову кожу на црном тржишту. Затим је,  у пословним књигама евидентирао лажне улазне рачуне о наводно извршеној набавци сирове коже од два привредна друштва у укупној вредности од 44.776.876,00 динара и са исказаним ПДВ-ом од 7.462.813,00 динара, приказујући симуловане правне послове као праве, са циљем да ПДВ садржан у тим рачунима неосновано искористи као претходни порез са правом на одбитак. На тај начин је умањио пореску обавезу ПДВ - а за наведени износ.

Такође, осумњичени је лажно приказао набавку сирове коже и од физичког лица  којe није пољопривредни произвођач, сачињавајући при том лажне откупне листове са исказаном ПДВ надокнадом и тако неосновано искористио право на коришћење претходног пореза као ПДВ надокнаде у износу од 706.909,00  динара.

Осумњиченим лицима је одређена мера задржавања до 48 сати,након чега ће уз кривичну пријаву бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар