Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Књиговође задовољне порезницима

Књиговође задовољне порезницима

13. 12. 2013.

Извор: Дневник Војводина прес доо

Скоро се код нас није одржао неки скуп а да на њему администрација добије похвале за свој рад. Баш то десило се данас, на традиционалном саветовању које сваке године организују Привредна комора Војводине и Удружење рачуноводствених агенција Покрајине – УВРА, и а гостују надлежни из Пореске управе Србије. Тема је овог пута била „Реформа Пореске управе годину дана после“ а присутни привредници и представници агенција охрабривали су госта, директора Пореске управе Србије Ивана Симича да тако настави. Јер, како је приметио председник Привредне коморе Војводине Ратко Филиповић, ниво толеранције код неплаћања пореских обавеза треба да буде нула.

Задовољан је био и сам Симич, који је казао да ће у наредном периоду, између осталог, наставити да развијају порески морал, раде унакрсну процену имовине те унапређују комуникацију с обвезницима. Обвезници из Војводине посебно су задовољни електронском комуникацијом. Он је рекао да је добио на хиљаде мејлова из Новог Сада. О томе колико су унапредили комуникацију говори и податак да су присутни на друштвеним мрежама попут „Фејсбука“ и „Твитера“.

У Управи је ове године посебно значајан био посао репрограма пореских дугова. Они који су ушли у тај процес морали су да испуњавају обавезе редовно. Од 400.000 обвезника који су потписали уговоре, 129.000 то није успело. Побољшана је наплата и контрола преко фискалних каса, а порезници су посетили и све велике фестивале и контролисали плаћање пореза. Чести су гости и на сплавовима с истим циљем. Симич је објаснио да ће ове године наплатити више пореза него што је планирано а за наредну је предвиђено 80 милијарди динара више. То неће бити лако остварити у условима када је привредна активност скромна а куповна моћ мала. Што се тиче борбе против „сиве“ економије и продаје робе ван легалних, а самим тим и пореских токова, он је напоменуо да је највећи проблем код уласка, на граници Србије. Када се то почне решавати и порзеницима ће бити лакше.