Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Aktuelno  >>  NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE za plaćanje doprinosa

Poreski kalendar

dec 2016

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Do dana od kojeg se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku podnose isključivo u elektronskom obliku, isplatilac podnosi poresku prijavu PDPO u skladu sa Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 122/12), odnosno poresku prijavu PPDSO u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 61/13). * Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Plaćanje naknade za odvodnjavanje vrši se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2015. godinu, ako je u 2015. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

Aktuelno

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE za plaćanje doprinosa

Izvor: Sl.glasnik

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po periodima dajemo u nastavku:

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2016. godini

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa

"Sl.glasnik RS", br.

1

2

3

1.11.2015 - 31.01.2016.

21.552

90/2015

1.02.2016 - 30.04.2016.

22.449

7/2016

1.05.2016 - 31.07.2016.

21.012

44/2016

1.08.2016 - 31.10.2016

22.400 

65/2016 

 1.11.2016 - 31.01.2017.

22.204

88/2016

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2015. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.02.2015. do 30.04.2015 22.357 11/2015
od 01.05.2015. do 31.07.2015 20.109 38/2015
od 01.08.2015. do 31.10.2015. 21.506 66/2015
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 90/2015
 
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2014. godini   
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
od 01.02.2014. do 30.04.2014. 22.282 8/2014
od 01.05.2014. do 31.07.2014 20.198 46/2014
od 01.08.2014. do 31.10.2014. 21.716 79/2014
od 01.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 118/2014

 

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2013. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
od 01.02.2013. do 30.04.2013. 21.216 10/2013
od 01.05.2013. do 31.07.2013. 20.090 38/2013
od 01.08.2013. do 31.10.2013. 21.416 66/2013
od 01.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2012. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
od 01.02.2012. do 30.04.2012. 19.498 7/2012
od 01.05.2012. do 31.07.2012. 18.946 41/2012
od 01.08.2012. do 31.10.2012. 20.224 72/2012
od 01.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
     
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2011. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
od 01.02.2011. do 30.04.2011. 17.571 4/2011
od 01.05.2011. do 31.07.2011. 17.079 29/2011
od 01.08.2011. do 31.10.2011. 18.446 55/2011
od 01.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2010. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
od 01.02.2010. do 31.05.2010. 16.219 4/2010
od 01.06.2010. do 31.07.2010. 15.509 30/2010
od 01.08.2010. do 31.10.2010. 16.619 53/2010
od 01.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2009. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2008. do 31.01.2009. 16.141 96/2008
od 01.02.2009. do 30.04.2009. 17.348 7/2009
od 01.05.2009. do 31.07.2009. 14.677 29/2009
od 01.08.2009. do 31.10.2009. 15.482 57/2009
od 01.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2008. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2007. do 31.01.2008. 13.687 98/2007
od 01.02.2008. do 30.04.2008. 15.072 11/2008
od 01.05.2008. do 31.07.2008. 14.631 44/2008
od 01.08.2008. do 31.10.2008. 15.843 71/2008
od 01.11.2008. do 31.01.2009. 16.141 96/2008
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2007. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2006. do 31.01.2007. 12.851 94/2006
od 01.02.2007. do 30.04.2007. 12.580 11/2007
od 01.05.2007. do 31.07.2007. 12.265 38/2007
od 01.08.2007. do 31.10.2007. 13.264 67/2007
od 01.11.2007. do 31.01.2008. 13.687 98/2007
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2006. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2005. do 31.01.2009. 10.511 92/2005
od 01.02.2006. do 30.04.2006. 11.580 9/2006
od 01.05.2006. do 31.07.2006. 11.281 35/2006
od 01.08.2006. do 31.10.2006. 12.364 63/2006
od 01.11.2006. do 31.01.2007. 12.851 94/2006
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2005. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.09.2004. do 31.10.2004. 7.995 96/2004
od 01.11.2004. do 31.01.2005. 8.460 117/2004
od 01.02.2005. do 30.04.2005. 9.186 8/2005
od 01.05.2005. do 31.07.2005. 8.865 37/2005
od 01.08.2005. do 31.10.2005. 10.014 65/2005
od 01.11.2005. do 31.01.2006. 10.511 92/2005
     

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar