Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Aktuelno  >>  NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE za plaćanje doprinosa

Poreski kalendar

nov 2015

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 2 Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.“ Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku na prihode koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice je 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Poreski obveznik – nerezident koji je ostvario prihode koje po osnovu kapitalih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari podnosi prijavu za porez na dobit 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Plaćanje naknade za odvodnjavanje vršiće se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Aktuelno

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

03. 08. 2013.

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE za plaćanje doprinosa

Izvor: Sl.glasnik

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po periodima dajemo u nastavku:

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2015. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.02.2015. do 30.04.2015 22.357 11/2015
od 01.05.2015. do 31.07.2015 20.109 38/2015
od 01.08.2015. do 31.10.2015. 21.506 66/2015
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 90/2015
 
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2014. godini   
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
od 01.02.2014. do 30.04.2014. 22.282 8/2014
od 01.05.2014. do 31.07.2014 20.198 46/2014
od 01.08.2014. do 31.10.2014. 21.716 79/2014
od 01.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 118/2014

 

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2013. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
od 01.02.2013. do 30.04.2013. 21.216 10/2013
od 01.05.2013. do 31.07.2013. 20.090 38/2013
od 01.08.2013. do 31.10.2013. 21.416 66/2013
od 01.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2012. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
od 01.02.2012. do 30.04.2012. 19.498 7/2012
od 01.05.2012. do 31.07.2012. 18.946 41/2012
od 01.08.2012. do 31.10.2012. 20.224 72/2012
od 01.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
     
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2011. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
od 01.02.2011. do 30.04.2011. 17.571 4/2011
od 01.05.2011. do 31.07.2011. 17.079 29/2011
od 01.08.2011. do 31.10.2011. 18.446 55/2011
od 01.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2010. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
od 01.02.2010. do 31.05.2010. 16.219 4/2010
od 01.06.2010. do 31.07.2010. 15.509 30/2010
od 01.08.2010. do 31.10.2010. 16.619 53/2010
od 01.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2009. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2008. do 31.01.2009. 16.141 96/2008
od 01.02.2009. do 30.04.2009. 17.348 7/2009
od 01.05.2009. do 31.07.2009. 14.677 29/2009
od 01.08.2009. do 31.10.2009. 15.482 57/2009
od 01.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2008. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2007. do 31.01.2008. 13.687 98/2007
od 01.02.2008. do 30.04.2008. 15.072 11/2008
od 01.05.2008. do 31.07.2008. 14.631 44/2008
od 01.08.2008. do 31.10.2008. 15.843 71/2008
od 01.11.2008. do 31.01.2009. 16.141 96/2008
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2007. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2006. do 31.01.2007. 12.851 94/2006
od 01.02.2007. do 30.04.2007. 12.580 11/2007
od 01.05.2007. do 31.07.2007. 12.265 38/2007
od 01.08.2007. do 31.10.2007. 13.264 67/2007
od 01.11.2007. do 31.01.2008. 13.687 98/2007
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2006. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2005. do 31.01.2009. 10.511 92/2005
od 01.02.2006. do 30.04.2006. 11.580 9/2006
od 01.05.2006. do 31.07.2006. 11.281 35/2006
od 01.08.2006. do 31.10.2006. 12.364 63/2006
od 01.11.2006. do 31.01.2007. 12.851 94/2006
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2005. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.09.2004. do 31.10.2004. 7.995 96/2004
od 01.11.2004. do 31.01.2005. 8.460 117/2004
od 01.02.2005. do 30.04.2005. 9.186 8/2005
od 01.05.2005. do 31.07.2005. 8.865 37/2005
od 01.08.2005. do 31.10.2005. 10.014 65/2005
od 01.11.2005. do 31.01.2006. 10.511 92/2005
     

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar