Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Aktuelno  >>  NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE za plaćanje doprinosa

Poreski kalendar

dec 2014

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30 31

Podnošenje pojedinačne poreske prijave na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku za isplate u januaru i u februaru 2014. godine, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu. Počev od 1. marta 2014. godine primenjuje se pun sistem objedinjene naplate poreza – za sve isplate prihoda od 1. marta 2014. godine obveznik pre svake isplate prihoda na koje se plaća porez i/ili doprinosi Poreskoj upravi isključivo elektronski dostavlja pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku na obrascu PPP PD. Veliki poreski obveznici zbirnu poresku prijavu po odbitku podnose Poreskoj upravi istog dana kada je izvršena isplata, a najkasnije u roku od dva dana od dana isplate prihoda koji se oporezuje po odbitku u januaru odnosno februaru 2014. godine. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

Aktuelno

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

03. 08. 2013.

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE za plaćanje doprinosa

Izvor: Sl.glasnik

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po periodimadajemo u nastavku:

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2014. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 2
od 01.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
od 01.02.2014. do 30.04.2014. 22.282 8/2014
od 01.05.2014. do 31.07.2014 20.198 46/2014
od 01.08.2014. do 31.10.2014. 21.716 79/2014
od 01.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 118/2014

 

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2013. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
od 01.02.2013. do 30.04.2013. 21.216 10/2013
od 01.05.2013. do 31.07.2013. 20.090 38/2013
od 01.08.2013. do 31.10.2013. 21.416 66/2013
od 01.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2012. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
od 01.02.2012. do 30.04.2012. 19.498 7/2012
od 01.05.2012. do 31.07.2012. 18.946 41/2012
od 01.08.2012. do 31.10.2012. 20.224 72/2012
od 01.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
     
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2011. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
od 01.02.2011. do 30.04.2011. 17.571 4/2011
od 01.05.2011. do 31.07.2011. 17.079 29/2011
od 01.08.2011. do 31.10.2011. 18.446 55/2011
od 01.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2010. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
od 01.02.2010. do 30.04.2010. 16.219 4/2010
od 01.05.2010. do 31.07.2010. 15.509 30/2010
od 01.08.2010. do 31.10.2010. 16.619 53/2010
od 01.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2009. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2008. do 31.01.2009. 16.141 96/2008
od 01.02.2009. do 30.04.2009. 17.348 7/2009
od 01.05.2009. do 31.07.2009. 14.677 29/2009
od 01.08.2009. do 31.10.2009. 15.482 57/2009
od 01.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2008. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2007. do 31.01.2008. 13.687 98/2007
od 01.02.2008. do 30.04.2008. 15.072 11/2008
od 01.05.2008. do 31.07.2008. 14.631 44/2008
od 01.08.2008. do 31.10.2008. 15.843 71/2008
od 01.11.2008. do 31.01.2009. 16.141 96/2008
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2007. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2006. do 31.01.2007. 12.851 94/2006
od 01.02.2007. do 30.04.2007. 12.580 11/2007
od 01.05.2007. do 31.07.2007. 12.265 38/2007
od 01.08.2007. do 31.10.2007. 13.264 67/2007
od 01.11.2007. do 31.01.2008. 13.687 98/2007
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2006. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2005. do 31.01.2009. 10.511 92/2005
od 01.02.2006. do 30.04.2006. 11.580 9/2006
od 01.05.2006. do 31.07.2006. 11.281 35/2006
od 01.08.2006. do 31.10.2006. 12.364 63/2006
od 01.11.2006. do 31.01.2007. 12.851 94/2006
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2005. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl.glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.09.2004. do 31.10.2004. 7.995 96/2004
od 01.11.2004. do 31.01.2005. 8.460 117/2004
od 01.02.2005. do 30.04.2005. 9.186 8/2005
od 01.05.2005. do 31.07.2005. 8.865 37/2005
od 01.08.2005. do 31.10.2005. 10.014 65/2005
od 01.11.2005. do 31.01.2006. 10.511 92/2005
     

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar