Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Poseta Poreske uprave Republike Srpske

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

20. 11. 2019.

Poseta Poreske uprave Republike Srpske

Delegacija Poreske uprave Republike Srpske na čelu sa direktorom Goranom Maričićem boravila je 20. novembra u radnoj poseti Poreskoj upravi Republike Srbije.

 

Na zajedničkom plenarnom sastanku delegacija koje su predvodili Dragana Marković, direktorka Poreske uprave Republike Srbije i Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, predstavljeni  su rezultati rada i planovi za budućnost ovih institucija i pružena podrška nastavku bliske saradnje koja će se temeljiti na međusobnoj razmeni iskustva i informacija iz oblasti primene poreskih propisa.

Nakon plenarnog sastanka, pomoćnik direktora Sektora za pružanje usluga Snežana Veličković, pomoćnik direktora Sektora za transformaciju Rade Šević, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu Nenad Krtolica, pomoćnik direktora Sektora za IKT Saša Dulić i načelnica Odeljenja za internu reviziju Suzana Jablanović održali su posebne sastanke sa svojim kolegama, rukovodiocima srodnih službi u Poreskoj upravi Republike Srpske.
Na sastancima bilo je više reči o temama koje se odnose na modernizaciju i poboljšanje kvaliteta procesa rada, strateške pristupe u unapređenju  pružanja usluga poreskim obveznicima, radu sektora kontrole i interne revizije i razvoju elektronskih servisa i novih informatičih rešenja. Razgovarano je i o iskustvima Poreske uprave Republike Srbije u procesu implementacije Programa transformacije.

Dragana Marković, direktorka Poreske uprave Republike Srbije, zahvalila je kolegama iz Republike Srpske na poseti i naglasila da su ovakvi radni sastanci odlična prilika za razmenu iskustava i usvajanje najboljih praksi u radu što sigurno doprinosi boljem i efikasnijem radu poreskih administracija.

 ​

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar