Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Objedinjena naplata poreza i doprinosa od 01.januara 2014. godine

Poreski kalendar

dec 2015

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 2 Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.“ Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku na prihode koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice je 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Poreski obveznik – nerezident koji je ostvario prihode koje po osnovu kapitalih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari podnosi prijavu za porez na dobit 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Plaćanje naknade za odvodnjavanje vršiće se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

19. 09. 2013.

Objedinjena naplata poreza i doprinosa od 01.januara 2014. godine

Mesto održavanja skupa Privredna komora Beograda

Poreska uprava Republike Srbije je, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda 18.09.2013. godine, organizovala skup na kome je Saša Dulić pomoćnik direktora Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, održao prezentaciju novog sistema naplate poreza i doprinosa. Kako je rečeno na skupu, planirano je da projekat objedinjene naplate stupi na snagu 01.01.2014. godine. Suština projekta je da 11 obrazaca bude zamenjeno jednom novom poreskom prijavom koja će se predavati isključivo elektronski, upotrebom kvalifikovanog digitalnog sertifikata, što će umnogome olakšati poslovanje poreskih obveznika. Skup u Komori Beograda okupio je preko sto kompanija koje se bave implementacijom poslovnih softvera. Pomoć Saši Duliću, u davanju odgovora na pitanja prisutnih, pružala je Vesna Šibalija iz Sektora za kontrolu Poreske uprave.

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar