Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Љиљанa Ковачевић: Дугују порез, крију имовину

Љиљанa Ковачевић: Дугују порез, крију имовину

28. 04. 2014.

Извор: Блиц, Гордана Булатовић

Порезници су кренули у контролу оних за које се сумња да имају вредну имовину, а за њу не плаћају порез.

Поступак унакрсне процене нигде у свету, па ни у Србији није и не може бити масован. Спроводи се пажљиво, врло је сложен и обично траје од једне до три године. Одвија се мимо очију јавности која се о исходу обавештава тек након правноснажности одлуке. Немачка је три године радила предмет оца Штефи Граф и тек након пресуде обелоданила резултат.  Ми смо до сада у 90 одсто испитаних случајева утврдили неправилности. Ту има непокретности, возила, девизне и динарске штедње, удела у фирмама...Сви они ће, како предвиђа закон, за то бити кажњени новчаном казном у висини од три одсто тржишне вредности непријављене имовине. Покренути су прекршајни поступци за око 950 милиона динара непријављене имовине, открива за “Блиц” директор Пореске управе Србије.

Како долазите до података кога треба проверити?

Подаци о имовини прикупљају се из свих расположивих извора. Ово је врло комплексан посао који захтева максималну посвећеност инспектора који на томе раде.

 

Директор Пореске управе Љиљана Ковачевић

 

Говори се да је Влада одустала од принципа нулте толеранције за неплаћање пореза?

Нулта толеранција значи примену закона. Одустајање од тога значило би одустајање од примене закона.

Колики је порески дуг фирми које данас раде?

Дуг активних пореских обвезника је око 107 милијарди динара. Од тога, око 25 милијарди дугују грађани и предузетници.

Како је могуће да велики порески дужници масовно раде преко других фирми?

Уочена је појава да власници појединих фирми оснивају, најчешће преко других, привредна друштва на која преносе одређена потраживања, обавезе или послове. На тај начин настављају да раде послове које су обављали преко предузећа које је због пореског или другог дуга, најчешће блокадом рачуна, онемогућено да настави да послује. Питање које сте поставили задире у системска решења. Нормативни оквир којим је уређено ово питање упућује на судски поступак, пре свега кривични.

Зашто се онима који дугују огроман новац за порез не одузима имовина?

Наплата из имовине је најнеефикаснији облик наплате. Велики дужници су често фирме које су раније имовину оптеретиле хипотекама и ручним залогама. То сужава могућност наплате дуга из имовине дужника.

Има доста фирми које су прошле године потписале уговор о репрограму дугова. Плаћају ли редовно порез?

Порески обвезници, којима је одобрен репрограм, углавном се придржавају рокова за плаћање и редовно измирују доспеле рате. Уколико дужник не измири рату репрограма, уговор се аутоматски раскида и започиње процес принудне наплате дуговања. До данас, ово је био случај са само девет одсто од укупно одобрених репрограма.