Пореска управа  >>  е-ПОРЕЗИ  >>  Информацијe

Порески календар

нов 2015

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана од 01. априла 2015. године, подноси се искључиво у електронском облику. До дана преласка на подношење пореске пријаве искључиво у електронском облику, пореска пријава се може поднети непосредно или путем поште. 2 Пореска пријава за порез на добит правних лица, осим пореза на добит правних лица по одбитку од 01. априла 2015. године, подноси се искључиво у електронском облику. До дана преласка на подношење пореске пријаве искључиво у електронском облику, пореска пријава се може поднети непосрeдно или путем поште.“ Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве за порез на добит по одбитку на приходе које је остварило нерезидентно правно лице је 15 дана од дана настанка пореске обавезе. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30, односно 45 дана од дана преноса права, односно од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Порески обвезник – нерезидент који је остварио приходе које по основу капиталих добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари подноси пријаву за порез на добит 30 дана од дана остваривања прихода. Плаћање накнaде за одводњавање вршиће се по решењу Пореске управе у року од 15 дана од дана пријема решења.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Информацијe

Портал "е-ПОРЕЗИ" представља скуп електронских услуга Пореске управе Републике Србије који омогућава свим пореским обвезницима електронску предају електронски потписаних образаца, праћење статуса послатих образаца и увид у пореску картицу пореског обвезника, а све у циљу бржег и једноставнијег испуњавања обавеза према Пореској управи. Овај систем задовољава високе стандарде безбедности који омогућава сигуран и некомпромитован пренос података електронским путем.

Електронским услугама Пореске управе може се приступити у било ком тренутку отварањем Интернет адресе апликације е-ПОРЕЗИ у неком од популарних Интернет претраживача – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др.

Порталу е-ПОРЕЗИ можете приступити кликом на банер испод

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани обвезници,

Електронске услуге Пореске управе доступне су вам сваког дана, укључујући и суботе и недеље, у периоду између 5 часова ујутро текућег и 1 час ујутро наредног дана. У случају било које измене режима рада бићете благовремено обавештени.

Захваљујемо вам се на сарадњи

 Упутство за неометан приступ порталу еПорези

Зашто е-Порези

 Праћење стандарда и развоја информатичког друштва

  • Унапређење пословних процеса коришћењем информационо-комуникационих технологија
  • Лакше, једноставније и брже испуњавање обавеза према Пореској управи
  • Боље информисање пореских обвезника о њиховим правима и обавезама

Путем web апликације е-Порези порески обвезници могу попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи обрасце пореских пријава. Такође, порески обвезници могу прилагодити свој софтвер за рачуноводство, тако да аутоматски генерише фајл у одговарајућем формату (на web страници су доступне XML шеме и примери) и такав фајл директно проследе у апликацију е-Порези, потпишу и проследе Пореској управи.

У склопу електронских услуга Пореске управе, на порталу е-Порези могуће је поднети следеће пореске пријаве:

  • Пореска пријава пореза на додату вредност –ПП ПДВ
    (Филм о поступку електронског подношења ПП ПДВ пријаве можете погледати ОВДЕ)
  • Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана –ППДГ-2P
  • Информативна пореска пријава – ИПП
  • Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурње по одбитку на терет примаоца прихода за 2014. годину – ППП (од 01.01.2015. до 02.02.2015. године)

На порталу е-Порези могуће је остварити увид у пореске картице пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем.

Све активности које порески обвезник обавља путем портала е-ПОРЕЗИ су – бесплатне.