Пореска управа  >>  е-ПОРЕЗИ  >>  Информацијe

Порески календар

мај 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Информацијe

Портал "е-ПОРЕЗИ" представља скуп електронских услуга Пореске управе Републике Србије, који омогућава свим пореским обвезницима електронску предају електронски потписаних образаца пореских пријава, праћење статуса послатих образаца и увид у пореску картицу пореског обвезника, а све у циљу бржег и једноставнијег испуњавања обавеза према Пореској управи. Овај систем задовољава високе стандарде безбедности који омогућава сигуран и некомпромитован пренос података електронским путем.

Како електронски да поднесете пореску пријаву, погледајте видео упутство.

Електронским услугама Пореске управе може се приступити у било ком тренутку отварањем Интернет адресе портала "е-ПОРЕЗИ" у неком од популарних Интернет претраживача – Internet Explorer, Mozilla Firefox и др.

Порталу е-ПОРЕЗИ можете приступити кликом на банер испод

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Електронске услуге на порталу "е-ПОРЕЗИ" доступне су сваког дана у периоду од 5 часова ујутро текућег дана до 1 час ујутро наредног дана. У случају било какве измене режима рада бићете благовремено обавештени.

Пореска управа је за све кориснике електронских сервиса обезбедила и ТЕСТНО ОКРУЖЕЊE које служи за тестирање и проверу исправности електронских пореских пријава. Пријаве које су поднете путем ТЕСТНОГ ОКРУЖЕЊА не стварају пореску обавезу већ служе искључиво за проверу исправности пријава (провера обрачуна, провера исправности XML фајлова и сл.) и тестирање.

 Упутство за неометан приступ порталу еПорези

Зашто "е-ПОРЕЗИ"?

Праћење стандарда и развоја информатичког друштва

  • Унапређење пословних процеса коришћењем информационо-комуникационих технологија
  • Лакше, једноставније и брже испуњавање обавеза према Пореској управи
  • Боље информисање пореских обвезника о њиховим правима и обавезама

Путем портала "е-ПОРЕЗИ" порески обвезници могу попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи обрасце пореских пријава. Такође, порески обвезници могу прилагодити свој софтвер за рачуноводство, тако да аутоматски генерише фајл у одговарајућем формату (у делу Упутства и обрасци доступне су XSD шеме и XML примери) и такав фајл директно, путем портала "е-ПОРЕЗИ", електронски потпишу и проследе Пореској управи.

Портал "е-ПОРЕЗИ" омогућава увид у пореске картице пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем. Такође, путем портала "е-ПОРЕЗИ" пореским обвезницима омогућена је и услуга доделе/одузимања овлашћења за електронско пословање.

Све активности које порески обвезник обавља путем портала "е-ПОРЕЗИ" су – бесплатне.