Пореска управа  >>  е-ПОРЕЗИ  >>  Информацијe

Порески календар

дец 2014

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Подношење појединачне пореске пријаве на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку за исплате у јануару и у фебруару 2014. године, најкасније до последњег дана у месецу. Почев од 1. марта 2014. године примењује се пун систем обједињене наплате пореза – за све исплате прихода од 1. марта 2014. године обвезник пре сваке исплате прихода на које се плаћа порез и/или доприноси Пореској управи искључиво електронски доставља појединачну пореску пријаву за порезе по одбитку на обрасцу ППП ПД. Велики порески обвезници збирну пореску пријаву по одбитку подносе Пореској управи истог дана када је извршена исплата, а најкасније у року од два дана од дана исплате прихода који се опорезује по одбитку у јануару односно фебруару 2014. године. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30, односно 45 дана од дана преноса права, односно од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари је остварио нерезидентни обвезник је 30 дана од дана остваривања прихода.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Информацијe

Портал "е-ПОРЕЗИ" представља скуп електронских услуга Пореске управе Републике Србије који омогућава свим пореским обвезницима електронску предају електронски потписаних образаца, праћење статуса послатих образаца и увид у пореску картицу пореског обвезника, а све у циљу бржег и једноставнијег испуњавања обавеза према Пореској управи. Овај систем задовољава високе стандарде безбедности који омогућава сигуран и некомпромитован пренос података електронским путем.

Електронским услугама Пореске управе може се приступити у било ком тренутку отварањем Интернет адресе апликације е-ПОРЕЗИ у неком од популарних Интернет претраживача – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.

Порталу е-ПОРЕЗИ можете приступити кликом на банер испод

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани обвезници,

Електронске услуге Пореске управе доступне су вам сваког дана, укључујући и суботе и недеље, у периоду између 5 часова ујутро текућег и 1 час ујутро наредног дана. У случају било које измене режима рада бићете благовремено обавештени.

Захваљујемо вам се на сарадњи

 Упутство за неометан приступ порталу еПорези

Зашто е-Порези

 Праћење стандарда и развоја информатичког друштва

  • Унапређење пословних процеса коришћењем информационо-комуникационих технологија
  • Лакше, једноставније и брже испуњавање обавеза према Пореској управи
  • Боље информисање пореских обвезника о њиховим правима и обавезама

Путем web апликације е-Порези порески обвезници могу попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи обрасце пореских пријава. Такође, порески обвезници могу прилагодити свој софтвер за рачуноводство, тако да аутоматски генерише фајл у одговарајућем формату (на web страници су доступне XML шеме и примери) и такав фајл директно проследе у апликацију е-Порези, потпишу и проследе Пореској управи.

У склопу електронских услуга Пореске управе, на порталу е-Порези могуће је поднети следеће пореске пријаве:

  • Пореска пријава пореза на додату вредност –ПП ПДВ
    (Филм о поступку електронског подношења ПП ПДВ пријаве можете погледати ОВДЕ)
  • Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана – ППДГ-5
  • Информативна пореска пријава – ИПП
  • Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурње по одбитку на терет примаоца прихода – ППП (од 01.01.2014. до 31.01.2014. године)

На порталу е-Порези могуће је остварити увид у пореске картице пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем.

Све активности које порески обвезник обавља путем портала е-ПОРЕЗИ су – бесплатне.