Пореска управа  >>  Контакт  >>  Контакт центар  >>  Пружање појединачних информација о стању на пореским рачунима

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Пружање појединачних информација о стању на пореским рачунима

Поштовани порески обвезници,

Позивом Контакт центра имате могућност да доставите захтев за добијање појединачних информација о стању на  Вашем пореском рачуну.

Уколико желите да имате бољу и ефикаснију комуникацију преко Контакт центра и електронску  комуникацију са Пореском управом потребно је да нам доставите Вашу адресу е-поште, као и званичне бројеве телефона (фиксне и мобилне телефоније) које ћете користити у комуникацији,  попуњавањем обрасца (у прилогу) и слањем истог редовном поштом на адресу: 

Пореска управа
Поштански фах 107
11050 Београд 22.

За све додатне информације можете се обратити Контакт центру Пореске управе телефоном на број

0700 700 007

или ако позивате са мобилног телефона на број

011 33 10 111

Преузмите образац ЕКПЛ: за правна лица и предузетнике

Преузмите образац ЕКФЛ: за физичка лица