Пореска управа  >>  Правна лица  >>  ПДВ  >>  Упутство за примену ПДВ

Порески календар

јун 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Упутство за примену ПДВ

Поштовани посетиоци,

Упутством за примену пореза на додату вредност се, у циљу јединствене примене, ближе објашњавају одредбе Закона о порезу на додату вредност који се, на територији Републике Србије примењује од 1. јануара 2005. године.

Почетком децембра месеца 2004. године, сачињено је и публиковано прво Упутство за примену Закона о порезу на додату вредност. Како је Закон о порезу на додату вредност до сада више пута мењан и допуњаван, као и подзаконска акта која ближе регулишу његову примену, у складу са тим изменама и допунама Пореска управа је допуњавала и мењала наведено упутство.

У четвртом измењеном и допуњеном Упутству за примену Закона о порезу на додату вредност извршено је усаглашавање у складу са последњом изменом и допуном Закона о порезу на додату вредност и подзаконских аката. Уграђени су неки од ставова из објашњења и мишљења Министарства финансија Републике Србије о примени Закона о порезу на додату вредност и његових подзаконских аката, која ово Министарство публикује у свом Билтену, који објављује на сајту Министарства финансија:  www.mfp.gov.rs.

Преузмите Упутство за примену Закона о ПДВ [ZIP | 2.437,4 KB]

Пoгледајте и друга корисна упутства:

Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ

Корисничко упутство у вези са рефундацијом ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе

Упутство o начину и поступку евидентирања обвезника за ПДВ

Упутство о примени прописа који регулишу опорезивање моторних возила

Корисничко упутство у вези брисања из евиденције обвезника ПДВ-а