Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Одржана 18. Генерална скупштина Интра-европске организације пореских администрација - IOTA

Одржана 18. Генерална скупштина Интра-европске организације пореских администрација - IOTA

05. 07. 2014.

Овогодишња 18. Генерална скупштина IOTA, одржана 3. и 4. јула 2014. у Београду у хотелу Хајат Риџенси, окупила је директоре пореских администрација из 47 земаља и ентитета и преко 150 делегата из земаља чланица Организације, представнике пореских администрација, Кине, Федерације Босне и Херцеговине и Гватемале, високе представнике Владе Србије, Европске уније, Организације за економску сарадњу и развој, Међународног монетарног фонда, међународних стручних и других организација, као и један број гостију-посматрача.

Стручна тема 18. Генералне скупштине IOTA „ Најбољи утицај у право време: сарадња са пореским обвезницима и коришћење података и активности којима се утиче на поштовање прописа“, обрађена је, током два дана заседања, кроз пленарне и паралелне сесије, са пријављених чак седамнаест презентација делегата и гостију Генералне Скупштине.

Генералну скупштину отворила је Љиљана Ковачевић, председник IOTA и директор Центра за велике пореске обвезнике, која је, поздрављајућои госте истакла да је председавање Организацијом у протеклом једногодишњем периоду још једна потврда трајног опредељења Пореске управе Републике Србије да својим активним учешћем у раду ове и других међународних стручних организација и институција пружа сопствена искуства и процедуре које сама користи, да прихвата позитивну праксу и да размењујући знања, доприноси успостављању чвршће и непосредне сарадње пореских администрација у Европи и ван ње.

Министар финансија Лазар Крстић, обраћајући се делегатима, истакао је да овај скуп за Србију долази у правом тренутку, јер је у току доношење новог закона о пореском поступку и пореској администрацији, изабран је нови директор Пореске управе, а унутар те институције се спроводи организациона трансформација. Тежиште излагања министра Крстића било је на „сивој економији“ која би у Србији, у наредне две до три године, требало да се смањи са 31 одсто учешћа у бруто домаћем производу (БДП) на 23 до 24 одство БДП-а, што би годишње донело између 600 и 700 милиона евра буџетских прихода. 

Делегате је поздравио и директор Пореске управе Александар Миљковић који се у свом излагању осврнуо на будуће развојне планове Пореске управе у правцу њеног прерастања у клијентски оријентисан и модеран јавни сервис на високом степену добровољног извршавања пореских обавеза и формиран према стандардима европских пореских администрација, што је и стратешки циљ наше пореске администрације.

Током дводневног заседања делегати су, у техничком делу Скупштине, кроз низ презентација, разматрали стручну тему овогодишњег скупа која за све пореске администрације представља посебан изазов са којим се суочавају, а то је како охрабрити, едуковати и пружити подршку пореским обвезницима у добровољном извршавању пореских обавеза, као и како побољшати учинак и ефикасност порске администрације и пореским обвезницима смањити оптерећења и трошкове поштовања прописа.

У административном делу Скупштине коме, по правилу, присуствују само чланице Организације, усвојени су извештаји о раду, буџету и интерној ревизији, као и Програм рада и буџет за наредну годину. Изабрани су нови чланови Извршног Савета, интерни ревизори и домаћин 19. Генералне скупштине IOTA – Холандија – која ће председавати Организацијом у наредном једногодишњем периоду.

18. Генерална скупштина IOTA организована је на високо професионалном нивоу што су потврдили делегати и представници Организације који су били јединствени у оцени да је организација овогодишњег скупа поставила веома високе стандарде будућим домаћинима, како у организацији стручног дела скупа, тако и друштвених догађаја који су, осим дружења, имали за циљ да упознају госте са најважнијим моментима из наше богате историје и културе и учине да посета Београду свима остане у лепом сећању.

 

Делегати 18. Генералне скупштине IOTA

Свечано отварање 18. Генералне скупштине IOTA

Пленарна сесија заседања

Гласање за статутарне позиције IOTA

Делегати са принцом Александром II Карађорђевићем и принцезом Катарином
испред Белог двора  

 Организациони одбор 18. Генералне Скупштине IOTA – представници ПУРС