Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Настављају се контроле издавања фискалних исечака

Порески календар

мај 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

04. 10. 2016.

Настављају се контроле издавања фискалних исечака

Контролу евидентирања промета преко фискалних каса Пореска управа спроводи на територији целе Републике Србије. Као један од ефикасних видова борбе против сиве економије, ове контроле у наредном периоду биће додатно појачане.

За девет месеци 2016. године, инспектори Пореске управе контролисали су евидентирање промета преко фискалних каса код 6.106 обвезника. Предмет контрола био је и радно-правни статус ангажованих радника у контролисаним објектима. Због утврђених неправилности привремено су затворена 2.123 објекта, док су против одговорних лица поднети захтеви за покретање прекршајне одговорности.

Претходних месеци појачане су викенд контроле пословања угоститељских објеката, посебно на туристичким одредиштима, као и за време одржавања посећених манифестација. У викенд акцијама које су спроведене током септембра, због неевидентирања промета преко фискалних каса привремено је затворено 85 од укупно 146 контролисаних угоститељских објеката. Од тога, за време одржавања манифестација Смедеревска јесен, Љубичевске игре у Пожаревцу, Мокрањчеви дани у Неготину, Дани бербе грожђа у Вршцу, Купусијада у Мрчајевцима, Грожђебал у Сремским Карловцима, Берба грожђа у Александровцу, као и Лесковачке роштиљијаде контролисан је 71 угоститељски објекат. Код 40 су утврђене неправилности у раду.

Порески инспектори обављају контроле и санкционишу пореске обвезнике за које се утврди да не поштују пореске прописе, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о фискалним касама. У циљу јачања финансијске дисциплине, заштите буџета Републике Србије и интереса пореских обвезника који послују легално, као и свих грађана, Пореска управа ће појачати контроле и проширити oбухват контрола у различитим привредним гранама. Повећање добровољног поштовања пореских прописа и културе плаћања пореза смањиће потребу за контролама.

 Биро за информисање

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар