Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Од 01. јануара 2017. године за обавезе запошљавања особа са инвалидитетом које доспевају почев од 1. јануара 2017. године,  као и за доспеле, а неизвршене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године за које надлежном пореском органу није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (''Службени гласник РС'', бр. 33/10, 48/10 – исправка и 113/13)  послодавац подноси Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, у електронском облику преко портала Пореске управе или попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

Изузетно, за доспеле и плаћене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, као и за доспеле обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, за које је предат Извештај на Обрасцу ИОСИ у папирној форми закључно са 31. децембром 2016. године, а након тога послодавац установи да тако поднети извештај садржи грешку или пропуст, што је разлог за измену истог, послодавац подноси Извештај на Обрасцу ИОСИ на начин који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (''Службени гласник РС'', бр. 33/10, 48/10 – исправка и 113/13).          

Корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар