Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Рок за пријаву годишњег пореза на доходак грађана истиче 15. маја 2017. године

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

27. 04. 2017.

Рок за пријаву годишњег пореза на доходак грађана истиче 15. маја 2017. године

Сагласно одредбама Закона о порезу на доходак грађана, обвезници годишњег пореза на доходак су грађани који су у 2016. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2016. години и то:

1.) физичка лица – резиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, и

2.) нерезиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије.

Неопорезиви износ дохотка за 2016. годину износи 2.285.064 динара и једнак је троструком износу просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2016. години.

Пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана може се поднети у електронском и у папирном облику на Обрасцу ППДГ – 2Р.  Порески обвезници електронски подносе пријаву преко електронског сервиса Пореске управе, на сајту www.purs.gov.rs, у делу е – Порези.

 

          Биро за информисање

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар