Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

31. 05. 2018.

Саопштење

У заједничкој акцији инспектора Пореске Управе - Пореске полиције и припадника Министраства унутрашњих послова, Службе за борбу против организованог криминала, по налогу Тужилаштва за организовани криминал, ухапшено је 5 лица, док је за једним лицем расписана потрага, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, злоупотреба положаја одговорног лица и пореска утаја. На тај начин су прибавили противправну имовинску корист у износу од преко 42 милиона динара.

Ухапшено је пет лица из Параћина, док је за једним лицем из Београда расписана потрага.

Осумњичени С.М. из Параћина организовао је криминалну групу са циљем илегалне производње алкохолног пића без уплаћивања акцизе и пореза на додату вредност. Акцизне маркице које је организована криминална група стављала на произведена алкохолна пића, набављала је преко привредних друштва која су била под њиховом контролом. Поменуту производњу алкохолних пића, организована криминална група стављала је у промет на основу фалсификованих докумената.

У званичној књиговодственој евиденцији произвођача који су задужили акцизне маркице, лажно је приказана производња алкохолних пића у паковањима од 0,1 и 0,05 која је фактурисана такозваним „фантомским“ предузећима.

На овај начин осумњичена лица су избегла да плате акцизу у износу од  32.394.825 динара и ПДВ од 9.767.739 динара и тиме прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од  42.162.546 динара.

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар