Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Пореска полиција поднела више од 650 кривичних пријава за шест месеци ове године

Пореска полиција поднела више од 650 кривичних пријава за шест месеци ове године

12. 07. 2019.

За првих шест месеци ове године Пореска полиција поднела је више од 650 кривичних пријава због избегавања пореза. Бавећи се овим и другим облицима пореских кривичних дела овај сектор Пореске управе значајно доприноси сузбијању и смањењу сиве економије.

Видео-прилог - погледајте овде

Пореска утаја односно непријављивање прихода и давање лажних података о стечајним приходима сегмент је којим се најчешће бави Пореска полиција. Њихови подаци за првих 6 месеци кажу, поднето је 676 кривичних пријава, против више од 900 лица при чему је избегнут порез у износу од 6,3 милијарде динара. Укупно 104 људи је ухапшено, што је дупло више него у истом периоду прошле године.

Иван Ивановић, координатор у Сектору пореске полиције каже да се деловање у сивој економији одвија у регистрованим привредним субјектима, који део своје активности спроводе на незаконит начин непријављивањем прихода, исплатом дела зараде на руке без обрачунавања пореза и доприноса и непријављивањем дела или свих радника. Наводи случај једне фабрике у Панчеву, где је пронађена интерна евиденција о исплатама зарада на црно за 90 радника у року од 5 година и додаје да је том приликом је избегнуто плаћање преко 100 милиона динара пореза и доприноса.

Ефикасност у борби против сиве економије огледа се и у сузбијању нелегалног промета дувана, дуванских прерађевина као и осталих акцизних производа. Тако су у поменутом периоду одузете велике количине дувана у листу, резаног дувана, паклице цигарета, као и оне ручно прављене, алкохолна пића, нафтни деривати, кафа. Осим на овај начин, борба против сиве економије огледа се и у раном откривању фантом и перачких предузећа, а за првих 6 месеци откривено их је 65.

Иван Ивановић каже да се та предузећа не оснивају као и друга регуларна привредна друштва у циљу пословања, обављања делатности и стицања профита већ са преварним намерама. Она сачињавају лажну  документацију и стављају на располагање регуларним привредним друштвима, која на основу те лажне документације симулују правне послове и врше утају пореза.

Они најчешће користе претходни ПДВ из улазних рачуна фантом предузећа и у пореским пријавама приказују као претходни ПДВ.

„Тако се врши и подизање готовине, регуларна привредна друштва уплаћују извесне количине новца на рачуне фантома, власници ових предузећа подижу тај новац, задржавају провизију и враћају главницу уплатиоцу. На тај начин се избегава плаћање пореза и доприноса на зараде, пореза на доходак грађана“, наводи Иван Ивановић координатор у Сектору пореске полиције.

Против ових предузећа Пореска управа се бори тако што им одузима ПИБ, онемогућава деловање а потом се врши реконструкција њиховог пословног односа са регуларним предузећима, као и провера других предузећа која су на основу рачуна фантома вршили утају пореза.

Извор: Прва ТВ