Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  "Порески морал" за пунији буџет

Порески календар

нов 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

05. 11. 2013.

"Порески морал" за пунији буџет

Извор: Јутарњи програм РТС 1

Циљ је да се новим системом фискализације приходи у буџету повећају за милијарду евра, али ја бих био опрезан, остаје да се види да ли ће тај циљ бити и остварен, каже Иван Симич за РТС. Са друге стране, директор Пореске управе се нада да ће новим приступом код грађана успети да развије неку врсту "пореског морала".

Очекује се да ће нови систем фискализација донети буџету приход већи чак за милијарду евра. Директор Пореске управе Иван Симич, међутим, каже да је опрезан и да је милијарду евра који се помињу циљ, али остаје да се види да ли ће тај циљ бити и остварен.

Гостујући у Дневнику РТС-а, Симич је објаснио да су процене да се у оквиру сиве економије утаји од четири до осам милијарди, па се на основу тога дошло и до цифре од милијарду евра потенцијалних пореских прихода.

Издаје се тек сваки трећи фискални рачун и ту има много резерве за додатне пореске приходе, каже Симић и напомиње да би се увођењем сиве економије у легалне токове, поред повећања прихода у буџету, смањила нелојална конкуренција онима који уредно плаћају порез.

Нов систем фискализације, који би требало да ступи на снагу почетком следеће године, подразумава прелазак на "онлајн" фискалне касе.

"Значи, имаћемо у тренутку информацију да ли неко издаје или не издаје рачун. У самој централи Пореске управе формираћемо тим који ће контролисати издавање рачуна и видећемо тачно где се неко време није издао рачун. Такође, пратићемо и на терену, у појединим локалима колико људи улази и излази, а колико је фискалних рачуна после стварно издато", наводи Симић.

Последњих дана, Симич је на себе скренуо пажњу јавности јер је, уместо да пошаље инспекторе, власници угоститељског објекта у којем није добио фисклани рачун, написао писмо и упозорио је на пропусте.

Симич одбацује тврдње да је у питању лични пи-ар и каже да је то покушај да се код људи развије нека врста "пореског морала".

Наводи и пример локала у којем је тражио и није добио фискални рачун, после чега су два инспектора послата у "провокативну куповину" - један је добио рачун, други није. Тек потом, локал је затворен. Накнадно је установљено да је власник тог локала последњи пут Пореској управи послао податаке још 2005. године.

"Значи, седам година нам неко није слао податке и нико се због тога није бунио, а сада неком смета што сам неког само опоменуо, а не послао инспекцију. Ја кажем да је то најбржи начин да неко почне да плаћа порез и кад би сви на основу опомене почели да плаћају порез, ми бисмо врло брзо решили тај проблем", истиче Симич.

Од 1. јануара ступа на снагу и систем обједињене наплате. Симич тврди да се суштински не мења много, али да ће уштеде бити велике јер ће се уместо преко папира све обављати електронским путем.

"Постојаће један образац за приходе физичка лица и само један уплатни рачун, а не 205 уплатних рачуна као до сада. Потом ће Пореска управа уз помоћ Трезора то проследити на одговарајуће рачуне", објашњава Симич.

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар