Пореска управа  >>  Jавне набавке  >>  Јавне набавке велике вредности  >>  Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд

10. 07. 2017.

Рок за доставу понуда14.07.2017. до 12:00 часова

НАБАВКА БРОЈ: 19-БГ/2017

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд

Услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објеката РО Београд, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36.1.3. Закона о јавним набавкама.

10.07.2017. Обавештење о покретању преговарачког поступка [ pdf 413,1KB ]

10.07.2017. Конкурсна документација [ pdf 1.004,3KB ]

17.07.2017. Одлука о додели уговора [ pdf 1.963,4KB ]

21.07.2017. Обавештење о закљученом уговору [ doc 40,0KB ]

26.07.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права [ pdf 138,7KB ]

14.09.2017. Одлука о додели уговора [ pdf 2.565,5KB ]

19.09.2017. Обавештење о закљученом уговору [ pdf 112,0KB ]