Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Uputstva i obrasci

Poreski kalendar

dec 2014

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Podnošenje pojedinačne poreske prijave na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku za isplate u januaru i u februaru 2014. godine, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu. Počev od 1. marta 2014. godine primenjuje se pun sistem objedinjene naplate poreza – za sve isplate prihoda od 1. marta 2014. godine obveznik pre svake isplate prihoda na koje se plaća porez i/ili doprinosi Poreskoj upravi isključivo elektronski dostavlja pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku na obrascu PPP PD. Veliki poreski obveznici zbirnu poresku prijavu po odbitku podnose Poreskoj upravi istog dana kada je izvršena isplata, a najkasnije u roku od dva dana od dana isplate prihoda koji se oporezuje po odbitku u januaru odnosno februaru 2014. godine. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uputstva i obrasci

Uputstva

Uputstvo za objedinjenu naplatu - podnošenje PPP PD prijave - film

Za postupak podnošenja PP PDV prijave možete pogledati film

Za PP PDV prijavu postoji i forma u XSD formatu (pppdv-20140626.xsd [XSD|10,5KB]) kao i XML
pppdv-20140709-xml-primeri.zip.
[ZIP|3,4KB] koji se mogu iskoristiti za slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa

Za postupak podnošenja PPP prijave koristite Uputstvo_PPP kao i preteće primere PPP-Deo2,3,4-primer ,TXT fajlovi iz primera moraju biti u ANSI formatu (Encoding - ANSI)

 

Obrasci

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost - Obrazac PP PDV

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – PPDG-5

Informativna poreska prijava – IPP

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda – PPP (od 01.01.2014. do 31.01.2014. godine)

PEP obrazac