Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Uputstva i obrasci

Poreski kalendar

mar 2015

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 2 Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.“ Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku na prihode koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice je 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Poreski obveznik – nerezident koji je ostvario prihode koje po osnovu kapitalih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari podnosi prijavu za porez na dobit 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Plaćanje naknade za odvodnjavanje vršiće se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uputstva i obrasci

Uputstva

Uputstvo za objedinjenu naplatu - podnošenje PPP PD prijave - film

Za postupak podnošenja PP PDV prijave možete pogledati film

Za PP PDV prijavu postoji i forma u XSD formatu (pppdv-20140626.xsd [XSD|10,5KB]) kao i XML
pppdv-20140709-xml-primeri.zip.
[ZIP|3,4KB] koji se mogu iskoristiti za slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa

Za postupak podnošenja PPP prijave koristite Uputstvo_PPP kao i preteće primere PPP-Deo 2,2a,3,3a,4-primer ,TXT fajlovi iz primera moraju biti u ANSI formatu (Encoding - ANSI)

 

Obrasci

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost - Obrazac PP PDV

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – PPDG-5

Informativna poreska prijava – IPP

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda – PPP (od 01.01.2015. do 02.02.2015. godine)

PEP obrazac