Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  PDV  >>  Uputstvo za primenu PDV

Poreski kalendar

jun 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uputstvo za primenu PDV

Poštovani posetioci,

Uputstvom za primenu poreza na dodatu vrednost se, u cilju jedinstvene primene, bliže objašnjavaju odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost koji se, na teritoriji Republike Srbije primenjuje od 1. januara 2005. godine.

Početkom decembra meseca 2004. godine, sačinjeno je i publikovano prvo Uputstvo za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost. Kako je Zakon o porezu na dodatu vrednost do sada više puta menjan i dopunjavan, kao i podzakonska akta koja bliže regulišu njegovu primenu, u skladu sa tim izmenama i dopunama Poreska uprava je dopunjavala i menjala navedeno uputstvo.

U četvrtom izmenjenom i dopunjenom Uputstvu za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost izvršeno je usaglašavanje u skladu sa poslednjom izmenom i dopunom Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata. Ugrađeni su neki od stavova iz objašnjenja i mišljenja Ministarstva finansija Republike Srbije o primeni Zakona o porezu na dodatu vrednost i njegovih podzakonskih akata, koja ovo Ministarstvo publikuje u svom Biltenu, koji objavljuje na sajtu Ministarstva finansija:  www.mfp.gov.rs.

Preuzmite Uputstvo za primenu Zakona o PDV [ZIP | 2.437,4 KB]

Pogledajte i druga korisna uputstva:

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV

Korisničko uputstvo u vezi sa refundacijom PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

Uputstvo o načinu i postupku evidentiranja obveznika za PDV

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila

Korisničko uputstvo u vezi brisanja iz evidencije obveznika PDV-a