Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Informacije

Poreski kalendar

nov 2015

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 2 Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.“ Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku na prihode koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice je 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Poreski obveznik – nerezident koji je ostvario prihode koje po osnovu kapitalih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari podnosi prijavu za porez na dobit 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Plaćanje naknade za odvodnjavanje vršiće se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Informacije

Portal "e-POREZI" predstavlja skup elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srbije koji omogućava svim poreskim obveznicima elektronsku predaju elektronski potpisanih obrazaca, praćenje statusa poslatih obrazaca i uvid u poresku karticu poreskog obveznika, a sve u cilju bržeg i jednostavnijeg ispunjavanja obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti koji omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Elektronskim uslugama Poreske uprave može se pristupiti u bilo kom trenutku otvaranjem Internet adrese aplikacije e-POREZI u nekom od popularnih Internet pretraživača – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera i dr.

Portalu e-POREZI možete pristupiti klikom na baner ispod

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Poštovani obveznici,

Elektronske usluge Poreske uprave dostupne su vam svakog dana, uključujući i subote i nedelje, u periodu između 5 časova ujutro tekućeg i 1 čas ujutro narednog dana. U slučaju bilo koje izmene režima rada bićete blagovremeno obavešteni.

Zahvaljujemo vam se na saradnji

 Uputstvo za neometan pristup portalu ePorezi

Zašto e-Porezi

 Praćenje standarda i razvoja informatičkog društva

  • Unapređenje poslovnih procesa korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija
  • Lakše, jednostavnije i brže ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi
  • Bolje informisanje poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama

Putem web aplikacije e-Porezi poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava. Takođe, poreski obveznici mogu prilagoditi svoj softver za računovodstvo, tako da automatski generiše fajl u odgovarajućem formatu (na web stranici su dostupne XML šeme i primeri) i takav fajl direktno proslede u aplikaciju e-Porezi, potpišu i proslede Poreskoj upravi.

U sklopu elektronskih usluga Poreske uprave, na portalu e-Porezi moguće je podneti sledeće poreske prijave:

  • Poreska prijava poreza na dodatu vrednost –PP PDV
    (Film o postupku elektronskog podnošenja PP PDV prijave možete pogledati OVDE)
  • Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana –PPDG-2P
  • Informativna poreska prijava – IPP
  • Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda za 2014. godinu – PPP (od 01.01.2015. do 02.02.2015. godine)

Na portalu e-Porezi moguće je ostvariti uvid u poreske kartice poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem.

Sve aktivnosti koje poreski obveznik obavlja putem portala e-POREZI su – besplatne.