Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Informacije

Poreski kalendar

maj 2017

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2016. godinu, ako je u 2016. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Informacije

Portal "e-POREZI" predstavlja skup elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima elektronsku predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih obrazaca i uvid u poresku karticu poreskog obveznika, a sve u cilju bržeg i jednostavnijeg ispunjavanja obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti koji omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Kako elektronski da podnesete poresku prijavu, pogledajte video uputstvo.

Elektronskim uslugama Poreske uprave može se pristupiti u bilo kom trenutku otvaranjem Internet adrese portala "e-POREZI" u nekom od popularnih Internet pretraživača – Internet Explorer, Mozilla Firefox i dr.

Portalu e-POREZI možete pristupiti klikom na baner ispod

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Elektronske usluge na portalu "e-POREZI" dostupne su svakog dana u periodu od 5 časova ujutro tekućeg dana do 1 čas ujutro narednog dana. U slučaju bilo kakve izmene režima rada bićete blagovremeno obavešteni.

Poreska uprava je za sve korisnike elektronskih servisa obezbedila i TESTNO OKRUŽENjE koje služi za testiranje i proveru ispravnosti elektronskih poreskih prijava. Prijave koje su podnete putem TESTNOG OKRUŽENjA ne stvaraju poresku obavezu već služe isključivo za proveru ispravnosti prijava (provera obračuna, provera ispravnosti XML fajlova i sl.) i testiranje.

 Uputstvo za neometan pristup portalu ePorezi

Zašto "e-POREZI"?

Praćenje standarda i razvoja informatičkog društva

  • Unapređenje poslovnih procesa korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija
  • Lakše, jednostavnije i brže ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi
  • Bolje informisanje poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama

Putem portala "e-POREZI" poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava. Takođe, poreski obveznici mogu prilagoditi svoj softver za računovodstvo, tako da automatski generiše fajl u odgovarajućem formatu (u delu Uputstva i obrasci dostupne su XSD šeme i XML primeri) i takav fajl direktno, putem portala "e-POREZI", elektronski potpišu i proslede Poreskoj upravi.

Portal "e-POREZI" omogućava uvid u poreske kartice poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem. Takođe, putem portala "e-POREZI" poreskim obveznicima omogućena je i usluga dodele/oduzimanja ovlašćenja za elektronsko poslovanje.

Sve aktivnosti koje poreski obveznik obavlja putem portala "e-POREZI" su – besplatne.