Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Informacije

Poreski kalendar

dec 2014

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Podnošenje pojedinačne poreske prijave na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku za isplate u januaru i u februaru 2014. godine, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu. Počev od 1. marta 2014. godine primenjuje se pun sistem objedinjene naplate poreza – za sve isplate prihoda od 1. marta 2014. godine obveznik pre svake isplate prihoda na koje se plaća porez i/ili doprinosi Poreskoj upravi isključivo elektronski dostavlja pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku na obrascu PPP PD. Veliki poreski obveznici zbirnu poresku prijavu po odbitku podnose Poreskoj upravi istog dana kada je izvršena isplata, a najkasnije u roku od dva dana od dana isplate prihoda koji se oporezuje po odbitku u januaru odnosno februaru 2014. godine. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Informacije

Portal "e-POREZI" predstavlja skup elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srbije koji omogućava svim poreskim obveznicima elektronsku predaju elektronski potpisanih obrazaca, praćenje statusa poslatih obrazaca i uvid u poresku karticu poreskog obveznika, a sve u cilju bržeg i jednostavnijeg ispunjavanja obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti koji omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Elektronskim uslugama Poreske uprave može se pristupiti u bilo kom trenutku otvaranjem Internet adrese aplikacije e-POREZI u nekom od popularnih Internet pretraživača – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i dr.

Portalu e-POREZI možete pristupiti klikom na baner ispod

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Poštovani obveznici,

Elektronske usluge Poreske uprave dostupne su vam svakog dana, uključujući i subote i nedelje, u periodu između 5 časova ujutro tekućeg i 1 čas ujutro narednog dana. U slučaju bilo koje izmene režima rada bićete blagovremeno obavešteni.

Zahvaljujemo vam se na saradnji

 Uputstvo za neometan pristup portalu ePorezi

Zašto e-Porezi

 Praćenje standarda i razvoja informatičkog društva

  • Unapređenje poslovnih procesa korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija
  • Lakše, jednostavnije i brže ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi
  • Bolje informisanje poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama

Putem web aplikacije e-Porezi poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava. Takođe, poreski obveznici mogu prilagoditi svoj softver za računovodstvo, tako da automatski generiše fajl u odgovarajućem formatu (na web stranici su dostupne XML šeme i primeri) i takav fajl direktno proslede u aplikaciju e-Porezi, potpišu i proslede Poreskoj upravi.

U sklopu elektronskih usluga Poreske uprave, na portalu e-Porezi moguće je podneti sledeće poreske prijave:

  • Poreska prijava poreza na dodatu vrednost –PP PDV
    (Film o postupku elektronskog podnošenja PP PDV prijave možete pogledati OVDE)
  • Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – PPDG-5
  • Informativna poreska prijava – IPP
  • Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurnje po odbitku na teret primaoca prihoda – PPP (od 01.01.2014. do 31.01.2014. godine)

Na portalu e-Porezi moguće je ostvariti uvid u poreske kartice poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem.

Sve aktivnosti koje poreski obveznik obavlja putem portala e-POREZI su – besplatne.