Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Portal e-POREZI

Poreski kalendar

dec 2014

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Podnošenje pojedinačne poreske prijave na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku za isplate u januaru i u februaru 2014. godine, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu. Počev od 1. marta 2014. godine primenjuje se pun sistem objedinjene naplate poreza – za sve isplate prihoda od 1. marta 2014. godine obveznik pre svake isplate prihoda na koje se plaća porez i/ili doprinosi Poreskoj upravi isključivo elektronski dostavlja pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku na obrascu PPP PD. Veliki poreski obveznici zbirnu poresku prijavu po odbitku podnose Poreskoj upravi istog dana kada je izvršena isplata, a najkasnije u roku od dva dana od dana isplate prihoda koji se oporezuje po odbitku u januaru odnosno februaru 2014. godine. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Portal e-POREZI

Portal omogućava brzo, jednostavno i sigurno podnošenje poreskih  prijava sa računara korisnika.

Prednosti elektronskog poslovanja su sledeće:

  • Brže, jednostavnije i lakše podnošenje poreske prijave;
  • Mogućnost podnošenja dokumenata 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, bez troškova i bez obzira na geografsku lokaciju;
  • Prenos ovlašćenja po osnovu elektronskog poslovanja;
  • Korišćenje javnog portala E-porezi je besplatno.


Potrebno je posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje, koji dodeljuju ovlašćena sertifikaciona tela.

Za pristup portalu e-Porezi potrebno je izabrati sledeći link:

PODNESI PRIJAVU

Nakon toga se unosi PIN kod kvalifikovanog elektronskog sertifikata i pristupa se portalu e-Porezi, tj. onom delu portala za koji je vlasnik sertifikata ovlašćen od strane jednog ili više privrednih subjekata.

Na portalu e-Porezi moguće je podneti sledeće elektronske forme poreskih prijava:

PPPDV – podnošenje mesečne ili tromesečne Prijave poreza na dodatu vrednost – omogućava popunjavanje elektronske forme PDV prijave, proveru ispravnosti unetih podataka, elektronski potpis prijave, slanje elektronske forme PDV prijave i dobijanje potvrde o prijemu poslate prijave

Za postupak podnošenja PDV prijave možete pogledati film

Za sve navedene prijave postoji i forma u XML formatu koja se može iskoristiti za slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.