Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Portal e-POREZI

Poreski kalendar

dec 2015

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 2 Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.“ Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku na prihode koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice je 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Poreski obveznik – nerezident koji je ostvario prihode koje po osnovu kapitalih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari podnosi prijavu za porez na dobit 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Plaćanje naknade za odvodnjavanje vršiće se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Portal e-POREZI

Portal omogućava brzo, jednostavno i sigurno podnošenje poreskih  prijava sa računara korisnika.

Prednosti elektronskog poslovanja su sledeće:

  • Brže, jednostavnije i lakše podnošenje poreske prijave;
  • Mogućnost podnošenja dokumenata 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, bez troškova i bez obzira na geografsku lokaciju;
  • Prenos ovlašćenja po osnovu elektronskog poslovanja;
  • Korišćenje javnog portala E-porezi je besplatno.


Potrebno je posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje, koji dodeljuju ovlašćena sertifikaciona tela.

Za pristup portalu e-Porezi potrebno je izabrati sledeći link:

PODNESI PRIJAVU

Nakon toga se unosi PIN kod kvalifikovanog elektronskog sertifikata i pristupa se portalu e-Porezi, tj. onom delu portala za koji je vlasnik sertifikata ovlašćen od strane jednog ili više privrednih subjekata.

Na portalu e-Porezi moguće je podneti sledeće elektronske forme poreskih prijava:

PPPDV – podnošenje mesečne ili tromesečne Prijave poreza na dodatu vrednost – omogućava popunjavanje elektronske forme PDV prijave, proveru ispravnosti unetih podataka, elektronski potpis prijave, slanje elektronske forme PDV prijave i dobijanje potvrde o prijemu poslate prijave

Za postupak podnošenja PDV prijave možete pogledati film

Za sve navedene prijave postoji i forma u XML formatu koja se može iskoristiti za slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.