Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  PDV  >>  Obrasci

Poreski kalendar

dec 2014

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Podnošenje pojedinačne poreske prijave na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku za isplate u januaru i u februaru 2014. godine, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu. Počev od 1. marta 2014. godine primenjuje se pun sistem objedinjene naplate poreza – za sve isplate prihoda od 1. marta 2014. godine obveznik pre svake isplate prihoda na koje se plaća porez i/ili doprinosi Poreskoj upravi isključivo elektronski dostavlja pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku na obrascu PPP PD. Veliki poreski obveznici zbirnu poresku prijavu po odbitku podnose Poreskoj upravi istog dana kada je izvršena isplata, a najkasnije u roku od dva dana od dana isplate prihoda koji se oporezuje po odbitku u januaru odnosno februaru 2014. godine. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Obrasci

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
Obrazac LNPDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
Obrazac SNPDV

Zahtev - Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje
Obrazac ZPPOPDV

Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)
Obrazac PPOPDV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac EPPDV

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac IEPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac PEPDV

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac ZBPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPP PDV

Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac REF1

Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac REF2

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
Obrazac REF3A

Zahtev stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF4

Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF4E

Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju
Obrazac REF5

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN

Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV
Obrazac RFNB

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
Obrazac IKPS-PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
Obrazac PID PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
Obrazac PID PDV1

Izjava o pretežnom izvozu dobara u inostranstvo u 2004. godini
Obrazac IPID PDV

Podaci o isporukama i dopremanju dobara obveznika PDV
Obrazac KM PDV

Potvrda o izvršenom izvozu
Obrazac PII

Iskorišćeni iznos poreza na promet kao prethodnog PDV
Obrazac IIPP PDV