Poreska uprava  >>  Javne nabavke  >>  Javne nabavke male vrednosti - arhiva

Poreski kalendar

okt 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javne nabavke male vrednosti - arhiva

Datum objave Naziv javne nabavke Rok za dostavu ponuda
 05.01.2017.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara - balona sa vodom sa postavljanjem aparata za vodu za potrebe zaposlenih koji pohađaju obuke u Sektoru za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju.

Nabavka broj: JNMV 9/2016

05.01.2017. Poziv za podnošenje ponuda

05.01.2017. Konkursna dokumentacija

24.01.2017. Odluka o dodeli ugovora

30.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.01.2017. godine do 12:00 časova 
22.12.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara - komplet prve pomoći za vozila Poreske uprave -Centrale.

Nabavka broj: JNMV 5/2016

22.12.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.12.2016. Konkursna dokumentacija

13.01.2017. Odluka o dodeli ugovora

02.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 04.01.2017. godine do 12:00 časova
 09.11.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara- radne uniforme za zaposlene u restoranu društvene ishrane i kafe kuhinjama u Centrali Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 4/2016

09.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

09.11.2016. Konkursna dokumentacija

16.11.2016. Dodatna pojašnjenja

25.11.2016. Odluka o dodeli ugovora

07.12.2106. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 21.11.2016. godine do 12:00 časova
 23.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 8/2016

23.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.08.2016. Konkursna dokumentacija

05.09.2016. Odluka o dodeli ugovora

26.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.09.2016. godine do 12:00 časova 
03.08.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 3/2016

03.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda

03.08.2016. Konkursna dokumentacija

19.08.2016. Odluka o obustavi postupka

22.08.2016. Obaveštenje o obustavi postupka

18.08.2016. godine do 12:00 časova
20.04.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara dnevne štampe i časopisa

Nabavka broj: JNMV 2/2016

20.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

20.04.2016. Konkursna dokumentacija

25.04.2016. Dodatna pojašnjenja

28.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

09.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.04.2016. godine do 12:00 časova
12.04.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka male vrednosti dobara - akumulatorske baterije.

Nabavka broj: JNMV 09/2016

12.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda

12.04.2016. Konkursna dokumentacija

20.04.2016. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

20.04.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

19.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2016. godine do 12:00 časova
24.03.2016.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga praćenja medijskih objava u štampanim i elektronskim medijima - pres klipinga.

Nabavka broj: JNMV 1/2016

24.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.03.2016. Konkursna dokumentacija

04.04.2016. Odluka o dodeli ugovora

15.04.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.2016. godine do 12:00 časova
29.02.2016.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Kragujevac

Javna nabavka male vrednosti  dobara - gasa u bocama za rad viljuškara tipa: Yale GLP-16 koji kao pogonsko gorivo koristi gas, a za obavljanje poslova u Magacinu RO Kragujevac .  

Nabavka broj: JNMV 1/2016

29.02.2016.god Poziv za podnošenje ponuda JNMB 1/2016

29.02.2016.god Konkursna dokumentacija JNMB 1/2016

23.03.2016. Odluka o dodeli JNMV1

04.04.2016.god. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru JNMV 1/2016

15.03.2016. godine do 12:00 časova 
31.12.2015.

Poreska uprava - Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka male vrednosti usluge - ispitivanja i karakterizacije otpada.

Nabavka broj: JNMV 32/2015

 31.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

31.12.2015. Konkursna dokumentacija

08.01.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.01.2016. Odluka o dodeli ugovora

09.02.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 15.01.2016. godine do 12:00 časova
 22.12.2015

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti  dobara - nabavku vode za piće (u balonima) sa postavljanjem aparata za vodu za potrebe zaposlenih koji pohađaju obuke u Sektoru za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 7/2015

22.12.2015. Konkursna dokumentacija

22.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

25.12.2015. Dodatna pojašnjenja

13.01.2016. Odluka o dodeli ugovora

22.01.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2015. godine do 12:00 časova  
 09.12.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra– nabavka poklona i promotivnog materijala, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 6/2015

09.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2015. Konkursna dokumentacija

22.12.2015. Odluka o dodeli ugovora Partija 1

22.12.2015. Odluka o obustavi postupka javne nabavke za Partiju 2

30.12.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.12.2015. godine do 12:00 časova 
15.09.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra– nabavka poklona i promotivnog materijala, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 5/2015

15.09.2015. Poziv za podnošenje ponuda

15.09.2015. Konkursna dokumentacija

06.10.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 25.09.2015. godine do 12:00 časova 
 24.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge – pranje i peglanje veša za potrebe restorana Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 4/2015

24.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

24.07.2015. Konkursna dokumentacija

10.09.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.08.2015. godine do 12:00 časova  
12.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara-službenih legitimacija za ovlašćena lica Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 3/2015

12.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.2015. Konkursna dokumentacija-Prvi deo

12.06.2015. Konkursna dokumentacija-Drugi deo

14.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.06.2015. godine do 12:00 časova 
03.04.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobara -  dnevne  štampe i časopisa za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 2/2015

03.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

03.04.2015. Konkursna dokumentacija

05.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2015. godine do 12:00 časova

13.03.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga praćenja medijskih objava u štampanim i elektronskim medijima - pres klipinga za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 01/2014

13.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

13.03.2015. Konkursna dokumentacija

16.03.2015. Dodatna pojašnjenja

17.03.2015. Izmene konkursne dokumentacije

17.03.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

09.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.03.2015. godine do 12:00 časova 

NOVI ROK:

23.03.2015. godine do 12:00 časova

25.12.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra -  izrada i isporuka fiskalnih plombi, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 08/2014

25.12.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.12.2014. Konkursna dokumentacija

29.12.2014. Dodatna pojašnjenja 1

31.12.2014. Dodatna pojašnjenja 2

22.01.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.01.2015. godine do 12:00 časova
 07.11.2014

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti dobra -  nabavka inventara za potrebe restorana i kafe kuhinje Poreske uprave Centrala

Nabavka broj: JNMV 07/2014

07.11.2014. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.2014. Konkursna dokumentacija

10.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2014. godine do 12:00 časova 
 03.09.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge obavljanja obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih u Poreskoj upravi

Nabavka broj: JNMV 05/2014

03.09.2014. Poziv za podnošenje ponuda

03.09.2014. Konkursna dokumentacija

05.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.09.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

21.10.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.09.2014. godine do 12:00 časova  
 22.08.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge skupljanja rublja i dostave na pranje

Nabavka broj: JNMV 06/2014

22.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

22.08.2014. Konkursna dokumentacija

17.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.09.2014. godine do 12:00 časova 
23.05.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluge organizovanja usluga restorana i autobuskog prevoza, za učesnike Skupštine IOTA, a za potrebe Poreske uprave, po partijama:

Partija 1: Organizacija usluga restorana za učesnike Skupštine IOTA

Partija 2:Organizacijausluga restorana i autobuskog prevoza za učesnike Skupštine IOTA

23.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

23.05.2014. Konkursna dokumentacija

20.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija-2

20.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija-1

02.06.2014. godine do 12:00 časova
31.03.2014.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga posredovanja pri obezbeđenju učešća na seminarima za potrebe zaposlenih Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 04/2014

31.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

31.03.2014. Konkursna dokumentacija

14.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.04.2014. godine do 15:00 časova
21.02.2014.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara - izrada i isporuka pečata

Nabavka broj: JNMV 03/2014

21.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

21.02.2014. Konkursna dokumentacija

19.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2014. godine do 12:00 časova
13.02.2014.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluga obezbeđenja avio karata za službena putovanja zaposlenih Poreske uprave u inostranstvo

Nabavka broj: JNMV 01/2014

13.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.02.2014. Konkursna dokumentacija

06.03.2014. Odluka o dodeli ugovora

14.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.02.2014. godine do 12:00 časova
20.12.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara vode za piće ( u balonima) sa postavljanjem aparata za vodu

Nabavka broj: JNMV 14/2013

20.12.2013.Poziv za podnošenje ponuda

20.12.2013. Konkursna dokumentacija

23.01.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.12.2013. godine do 12:00 časova
21.11.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluge-formiranje nagradnog fonda za sprovođenje nagradne igre „Fiskalnim računom protiv sive ekonomije i do automobila“ - nabavka putničkog automobila

Nabavka broj: JNMV 12/2013

21.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

21.11.2013. Konkursna dokumentacija

11.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.12.2013. godine do 12:00 časova
20.11.2013.

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobra-radne uniforme za zaposlene u restoranu društvene ishrane i kafe kuhinji u Centrali Poreske uprave.

Nabavka broj: JNMV 11/2013

20.11.2013. Poziv za podnošenje ponuda

20.11.2013. Konkursna dokumentacija

25.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.12.2013. godine do 12:00 časova 
22.10.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka male vrednosti nabavka dobara - ugradnih ormara

Nabavka broj: JNMV 5/2013

22.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2013. Konkursna dokumentacija

25.10.2013. Izmena konkursne dokumentacije

06.12.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.11.2013 Do 12,00 časova 
03.10.2013.

 Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara – Radne uniforme za restoran društvene ishrane i kafe kuhinje u Centrali Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 7/2013

03.10.2013. Poziv za podnošenje ponuda

03.10.2013. Konkursna dokumentacija

09.10.2013. Dodatna pojašnjenja

05.11.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

14.10.2013. godine do 12.00 časova
23.09.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti dobara – izrada i isporuka pečata za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JNMV 10/2013

23.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

23.09.2013. Konkursna dokumentacija

22.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.10.2013. godine do 12.00 časova
19.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova na rekostrukciji i adaptaciji poslovnog objekta Poreske uprave u Ustaničkoj ulici broj 130 u Beogradu.

Nabavka broj: JNMV 9/2013

19.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

19.09.2013. Konkursna dokumentacija

23.09.2013. Dodatna pojašnjenja

23.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.09.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.09.2013. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.09.2013. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 26.09.2013. godine do 12:00 časova
12.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga ispitivanja i karakterizacije otpada

Nabavka broj: JNMV 8/2013

12.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

12.09.2013. Konkursna dokumentacija

11.10.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.09.2013. godine do 12:00 časova
10.09.2013

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka male vrednosti usluga obezbeđenja avio karata za službena putovanja zaposlenih Poreske uprave u inostarnstvo

Nabavka broj: JNMV 6/2013

10.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

10.09.2013. Konkursna dokumentacija

12.09.2013. Dodatna pojašnjenja

08.11.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.09.2013. godine do 12:00 časova
02.09.2013

Poreska uprava - Regionalno odeljenje Niš
Javna nabavka male vrednosti ispitivanje i karakterizacija otpada

Nabavka broj: JNMV 4/2013

11.10.2013. OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

02.09.2013. Poziv za podnošenje ponuda

02.09.2013. Konkursna dokumentacija

16.09.2013 Do 12,00 časova 
13.08.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti ispitivanje i karakterizacija otpada

Nabavka broj: JNMV 5/2013

13.08.2013. Poziv za podnošenje ponuda

13.08.2013. Konkursna dokumentacija

22.08.2013 Pitanja i odgovori

27.08.2013. Obaveštenje o obustavi postupka

23.08.2013. godine do 12:00 časova
31.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti usluga pranja i peglanja veša za potrebe restorana Poreske uprave u Beogradu

Nabavka broj: JN 004/2013

31.07.2013. Konkursna dokumentacija

31.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

30.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 07.08.2013. godine
do 12:00 časova
29.07.2013

Poreska uprava - Centrala
Formiranje nagradnog fonda za sprovođenje nagradne igre „Fiskalnim računom protiv sive ekonomije i do automobila“- nabavka putničkog automobila

Nabavka broj: JN 003/2013

29.07.2013. Konkursna dokumentacija

29.07.2013. Poziv za podnošenje ponuda

27.08.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 08.08.2013. godine
do 12:00 časova
30.05.2013

Poreska uprava - Centrala
Javna nabavka male vrednosti - Tehnička kontrola glavnog projekta adaptacije klimatizacije, energetskih i komunikacionih instalacija sa potrebnim građevinsko zanatskim radovima sale AOP-a i adaptacija sistema neprekidnog napajanja dizel agregata u objektu Poreske uprave u Beogradu u Ustaničkoj ulici broj 130.

Nabavka broj: JN 002/2013


30.05.2013. Konkursna dokumentacija

30.05.2013. Poziv za podnošenje ponuda

04.07.2013. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 07.06.2013. godine
do 12:00 časova